LaTeX dla matematyków - okładka

O książce

LaTeX jest komputerowym systemem składu drukarskiego i łamania tekstów. Umożliwia tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów osobom nieposiadającym fachowej wiedzy z zakresu edycji tekstów. Automatyzuje wiele czynności związanych z procesem poprawnego składu. Z tego powodu jest bardzo często używany przez autorów różnego rodzaju prac dyplomowych, naukowych czy książek, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych.

Podręcznik LaTeX dla matematyków ma za zadanie zapoznanie czytelników z tym systemem, począwszy od prostych tekstów, przez metody składania wzorów, tabel czy rysunków, do zasad tworzenia rozbudowanych dokumentów takich jak praca dyplomowa. Autorzy zwracją szczególną uwagę na aspekty istotne z punktu widzenia pisania prac matematycznych.

Książkę wydało i dystrybuuje

Wydawnictwo Naukowe UMK

Do kupienia również jako ebook (w wybranych księgarniach internetowych).
Bartosz Ziemkiewicz - fotografia

Joanna Karłowska-Pik

O autorach

Bartosz Ziemkiewicz i Joanna Karłowska-Pik współpracują ze sobą od blisko 10 lat. Z wykształcenia probabiliści, z zamiłowania dydaktycy. Pracują jako nauczyciele akademiccy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W swojej pracy dydaktycznej propagują stosowanie narzędzi informatycznych (m.in. LaTeX-a, pakietów obliczeń numerycznych i symbolicznych, pakietów statystycznych i data-miningowych) w pracy matematyka. Z dużym powodzeniem prowadzą zajęcia w formie zdalnej, wykorzystując nowoczesne technologie nauczania. Niniejsza książka powstała na podstawie doświadczeń z prowadzonego przez nich internetowego kursu LaTeX-a dla studentów matematyki.

Spis treści


Wstęp/ 11
 1. LaTeX - wprowadzenie/ 13
  • Dawne teksty matematyczne/ 14
  • Donald Knuth/ 14
  • TeX/ 14
  • Leslie Lamport/ 15
  • LaTeX/ 15
  • Czym jest LaTeX?/ 15
  • Schemat działania LaTeX-a/ 16
  • Zalety LaTeX-a/ 16
  • Potrzebne oprogramowanie/ 17
  • Literatura podstawowa/ 18
  • Przykład działania/ 19
 2. Podstawy LaTeX-a/ 25
  • Pierwszy dokument/ 26
  • Struktura pliku źródłowego/ 26
  • Ważniejsze opcje dokumentów/ 27
  • Podstawowe klasy dokumentów/ 27
  • Pakiety w LaTeX-u/ 28
  • Pakiety umożliwiające pisanie po polsku/ 28
  • Polecenia LaTeX-a/ 29
  • Podstawowe formatowanie tekstu/ 30
  • Wyróżnianie fragmentów tekstu/ 33
  • Centrowanie/ 34
  • Komentarze i znaki specjalne/ 35
  • Zmiana wielkości czcionek/ 35
  • Kolory w LaTeX-u/ 36
  • Odstępy poziome/ 38
  • Odstępy pionowe/ 39
  • Odstępy międzywierszowe/ 39
  • Plik przykładowy/ 41
 3. Matematyka w LaTeX-u/ 47
  • Tryb matematyczny w LaTeX-u/ 48
  • Znaki działań arytmetycznych/ 49
  • Symbole relacji i działań/ 50
  • Indeksy górne i dolne/ 51
  • Ułamki/ 52
  • Pierwiastki/ 53
  • Standardowe funkcje matematyczne/ 54
  • Odstępy w trybie matematycznym/ 56
  • Sumy, iloczyny i całki/ 57
  • Strzałki/ 59
  • Granice/ 60
  • Alfabet grecki/ 60
  • Nawiasy i inne ograniczniki/ 61
  • Inne przydatne symbole/ 63
  • AMS LaTeX/ 64
  • Standardowe czcionki matematyczne/ 65
  • Macierze/ 67
  • Otoczenie cases/ 68
  • Pakiet XY-pic/ 69
  • Strzałki/ 71
  • Etykiety/ 72
  • Style strzałek/ 73
  • Zmiana kształtu strzałek/ 74
  • Plik przykładowy/ 75
 4. Zaawansowane otoczenia matematyczne/ 81
  • Uwaga wstępna/ 82
  • Otoczenie equation/ 82
  • Przenoszenie wzorów wielowierszowych/ 83
  • Otoczenie multline/ 84
  • Otoczenie split/ 86
  • Otoczenie gather/ 87
  • Otoczenie align/ 88
  • Otoczenia equation*, multline*, gather* i align*/ 89
  • Twierdzenia, lematy, definicje itp./ 90
  • Twierdzenia, definicje,... - zmiana stylu/ 94
  • Otoczenie proof/ 95
  • Dlaczego nie wstawiać odwołań ręcznie?/ 96
  • Tworzenie odwołań do wzorów/ 96
  • Tworzenie odsyłaczy do twierdzeń/ 98
  • Plik przykładowy/ 100
 5. Tabele i listy/ 109
  • Otoczenie tabular/ 110
  • Ustawianie szerokości kolumn/ 112
  • Wiele kopii tak samo sformatowanej kolumny/ 113
  • Łączenie kolumn/ 113
  • Łączenie wierszy/ 114
  • Wyrównywanie zawartości kolumn liczbowych/ 115
  • Dzielenie komórki ,,po przekątnej''/ 116
  • Otoczenie table/ 117
  • Inne pakiety/ 120
  • Wyliczenia (listy numerowane)/ 120
  • Wyszczególnienia (listy punktowane)/ 121
  • Zagnieżdżanie otoczeń/ 122
  • Pakiet enumerate/ 124
  • Plik przykładowy/ 127
 6. Grafika w LaTeX-u/ 135
  • Tworzenie plików pdf w LaTeX-u/ 136
  • Grafika w LaTeX-u - wprowadzenie/ 139
  • Grafika rastrowa i wektorowa/ 140
  • Pakiet graphicx/ 140
  • Zmiana rozmiarów rysunku/ 142
  • Obroty/ 144
  • Otoczenie figure/ 146
  • Dodatkowe informacje/ 147
  • PSTricks/ 148
  • Otoczenie pspicture/ 148
  • Układ współrzędnych/ 151
  • Linie i punkty/ 154
  • Podstawowe parametry linii/ 154
  • Figury geometryczne/ 158
  • Podstawowe parametry figur/ 159
  • Wielokąty/ 161
  • Koła/ 162
  • Łuki/ 163
  • Wycinki koła/ 165
  • Elipsy/ 165
  • Krzywe/ 166
  • Umieszczanie tekstu na rysunkach/ 168
  • Wycinanie/ 172
  • Uwagi/ 175
  • Plik przykładowy/ 177
 7. Praca dyplomowa w LaTeX-u/ 185
  • Wstęp/ 186
  • Wybór klasy dokumentu/ 186
  • Strona tytułowa/ 187
  • Logiczny podział dokumentu/ 193
  • Rozdziały/ 194
  • Inne jednostki podziału/ 197
  • Spis treści/ 199
  • Bibliografia/ 202
  • Cytowania/ 206
  • Tworzenie indeksu (skorowidzu)/ 207
  • Tworzenie wpisów/ 208
  • MakeIndex a język polski/ 209
  • Podział dokumentu na kilka plików/ 210
  • Projekty/ 212
  • Marginesy i inne ustawienia strony/ 215
  • Styl strony/ 219
  • Pakiet fancyhdr/ 220
  • Przypisy/ 223
  • Pakiet indentfirst i polecenie \frenchspacing / 224
  • Definiowanie własnych poleceń/ 224
  • Definiowanie własnych otoczeń/ 227
  • Dlaczego warto definiować własne polecenia/ 227
  • Zmiana istniejących poleceń i otoczeń/ 229
  • Zmiana predefiniowanych napisów/ 229
  • Liczniki/ 230
  • Numeracja wzorów/ 233
  • Numeracja definicji, twierdzeń itp./ 235
  • Tworzenie połączeń hipertekstowych/ 237
 8. Prezentacje w LaTeX-u/ 241
  • Beamer - wprowadzenie/ 242
  • Pierwsza prezentacja/ 242
  • Struktura pliku źródłowego/ 244
  • Beamer - preambuła/ 244
  • Otoczenie frame/ 245
  • Motywy/ 246
  • Bloki/ 249
  • Wyróżnienia/ 251
  • Warstwy/ 251
  • Efekty przejścia/ 256
  • Logiczny podział prezentacji/ 256
  • Drukowanie prezentacji/ 257
  • Plik przykładowy/ 259
 9. Dodatek A. Instalacja oprogramowania/ 271
  • Wymagania systemowe/ 272
  • MiKTeX/ 272
  • Pobieranie MiKTeX-a/ 272
  • Instalacja MiKTeX-a/ 278
  • Instalacja przeglądarek plików pdf i ps/ 283
  • Instalacja edytora LEd/ 289
  • Konfiguracja edytora LEd/ 293
 10. Dodatek B. Błędy i ostrzeżenia/ 297
  • Komunikaty o błędach i ostrzeżeniach/ 298
  • Najczęściej występujące błędy/ 299
  • Najczęściej występujące ostrzeżenia/ 301

Bibliografia/ 303
Indeks/ 305

Pliki do pobrania

 • Wszystkie pliki przykładowe książki zip
 • Plik przykładowy z rozdziału 2. tex pdf
 • Plik przykładowy z rozdziału 3. tex pdf
 • Plik przykładowy z rozdziału 4. tex pdf
 • Plik przykładowy z rozdziału 5. tex pdf
 • Plik przykładowy z rozdziału 6. tex pdf
 • Plik przykładowy z rozdziału 8. tex pdf
 • Plik z rozdziału 8. w kolorze tex pdf

Przydatne linki